Regulamin

Przed zleceniem zamówienia na stronie drukarni internetowej www.sundruk.pl prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Regulamin serwisu Drukarnia agencja reklamowa a4 działającym pod adresem www.sundruk.pl

Definicje
Drukarnia agencja reklamowa a4 zwana dalej www.sundruk.pl działa pod adresem domeny http://www.sundruk.pl, jej właścicielem jest Sun Solution Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 4A, 22-100 Chełm, NIP 563-24-21-916, REGON 061383278

Klient – zamawiający usługę lub produkt/produkty oferowane w systemie sprzedaży interentowej www.sundruk.pl.

§1

Poniższy regulamin określa warunki nabywania usług i produktów w systemie sprzedaży internetowej – www.sundruk.pl. Regulamin obowiązuje pomiędzy www.sundruk.pl a jego Klientem.

§2

Drukarnia agencja reklamowa A4 prowadzona jest przez Sun Solution Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Piotra Skargi 4A, 22-100 Chełm, POLSKA, NIP: 563-24-21-916, REGON 061383278; tel. 662347844

§3

Zlecenia można składać w serwisie www.sundruk.pl. 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Biuro Obsługi Klienta czynne jest wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. Składanie przez Klienta zamówień w www.sundruk.pl. odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą serwisu internetowego www.sundruk.pl., przy pomocy formularza zamówienia zamieszczonego na stronie. Złożenie zamówienia w innej formie odbywają się tylko i wyłącznie po ustaleniu warunków zamówienia z Działem Obsługi Klienta. Klient podczas składania zamówienia może dokonać rejestracji w serwisie. Złożone przez Klienta zamówienie traktowane jest jako oferta zakupu towaru bądź usługi. Przyjęcie zamówienia przez www.sundruk.pl jest potwierdzane e-mailem zawierającym m. in. przewidywany termin jego realizacji, kwotę zamówienia, dane osoby zamawiającej i adres do wysyłki. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją obowiązuącego w dniu zamówienia cennika usług i produktów.
Zamówienia z wybraną przez Klienta opcją: płatność przelewem, platnosci.pl nieopłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia zostają po tym czasie “anulowane” i automatycznie usunięte z systemu.

§4

Podstawowym sposobem kontaktu jest formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.sundruk.pl. Składanie zleceń, informacje o terminach realizacji oraz cenach są dostępne jedynie przez www. W przypadkach, które nie zostały wyjaśnione na stronie www.sundruk.pl. – udzielamy informacji telefonicznie: tel. 662347844 w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku

§5

www.sundruk.pl. nie odpowiada oraz nie dokonuje zmian w treści i wartościach materiałów przesłanych przez Klienta. Wszystkie materiały o którch mowa wyżej, stanowią własność Klienta i nie będą wykorzystywane przez www.sundruk.pl do celów innych niż realizacja zlecenia. Klient oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do przysyłanych materiałów lub posiada stosowne licencje lub zgodę na wykorzystanie przez siebie tych materiałów. www.sundruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Klienta, jeśli po wydrukowaniu materiałów osoby trzecie będą dochodziły swoich praw. W przypadku rażącego naruszenia obowiązującego prawa i norm etycznych www.sundruk.pl. może odmówić wykonania zamówienia. Wszystkie produkty są wykonywane zgodnie z parametrami zamieszczonymi na stronie www.sundruk.pl.

§6

Ceny podane na www.sundruk.pl zawierają podatek VAT 23% W przypadku druku publikacji oraz dostarczenia przez Klienta numeru ISBN/ISSN naliczany jest podatek VAT w wysokości 5% Koszt wysyłki Kurierem UPS w przypadku przedpłaty wynosi 15zł netto; w przypadku płatności przy odbiorze 25zł netto. Do tej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

§7

Realizacja zlecenia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sun Solution Sp. z o.o. Płatności można dokonywać przez system platnosci.pl, przelewem, kartą kredytową lub płatniczą, gotówką przy odbiorze przesyłki wysyłanej “za pobraniem”. Terminy realizacji zleceń standardowych podane są przy każdym produkcie. Terminy realizacji zleceń niestandardowych ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

§8

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) Klient akceptujące niniejszy regulamin wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Sun Solution Sp. z o.o. na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji konta użytkownika, opcja: Załóż nowe konto bądź adres e-mail podany przez Klienta podczas dokonywania zakupu/usługi za pomocą opcji: Nie chcę zakładać konta.

Faktura VAT wystawiana będzie w formacie PDF, do którego podglądu służy bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, który Klient pobierze ze strony producenta i zainstaluje we własnym zakresie.

Klient zobowiązuję się przyjmować faktury w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

§9

Wysyłki są realizowane wyłącznie w systemie standardowym (tj. wyłącznie w dni robocze – od poniedziałku do piątku) tylko na terenie Polski przez Firmę Kurierską UPS.
Koszt wysyłki standardowej o wadze do 15 kg wynosi 15zł netto (przy przedpłacie) i 25zł netto (płatność przy odbiorze).
Cena usługi kurierskiej będzie na bieżąco aktualizowana na stronie www.sundruk.pl.
Termin dostarczenia przesyłki średnio wynosi 24 godziny liczony od chwili nadania.
Termin ten nie dotyczy sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
Koszt przesyłki ponosi Klient.
W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki lub częściowej utraty zamówionego towaru, fakt ten należy odnotować w chwili odbioru przesyłki, natychmiast po jej otrzymaniu, oraz zażądać sporządzenia protokołu szkody przez przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia takiej przesyłki.
Reklamacje wniesione po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
W przypadku opóźnienia (powyżej 3 dni) doręczenia przesyłki przez przewoźnika, fakt ten należy zaznaczyć na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takiej sytuacji wymagane jest odnotowanie daty oraz godziny dostarczenia przesyłki, a także przyczyny jej opóźnienia – podaje przedstawiciel firmy kurierskiej.
Przesyłki, które nie dotrą do Klienta w terminie 7 dni (z winy firmy kurierskiej) zostają uznane za zaginione. Sundruk.pl ponownie wykona zlecenie i na swój koszt prześle pod wskazany przez Zleceniodawcę adres.
Przesyłki uznaje się za dostarczone, gdy Zleceniodawca zgłosi chęć odbioru osobistego w siedzibie firmy kurierskiej, a następnie w terminie 5 dni od takiego zgłoszenia nie zgłosi się po ich odbiór.
Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usług przez firmę kurierską można składać wyłącznie do www.sundruk.pl drogą pisemną.

§10

Reklamacje
W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanych wydruków ze złożonym zleceniem – należy reklamację zgłosić na pismie w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki.
Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty następuje wyłącznie po zwróceniu błędnie wysłanej przesyłki.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od otrzymania zwrotu.

§11

Klient zamawiający produkt poprzez system sprzedaży www.sundruk.pl zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje. Sundruk.pl będzie gromadzić i przechowywać dane Klientów tylko i wyłacznie do własnego użytku – tj. prawidłowej realizacji zleceń, rozliczeń i dostarczania pod wskazany przez Klienta adres oraz w celu informowania Klienta o obowiązujących promocjach i nowościach. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie od sundruk.pl informacji pocztą elektroniczną (Ustawa z 18.lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. Nr 144 z 2002r.).
Sundruk.pl nie będzie udostępniał danych teleadresowych Klientów, osobom i instytucjom trzecim.

§12

Zgodnie z ustawą O prawach autorskich i prawie własności intelektualnej www.sundruk.pl oświadcza, że posiada icencje na zamieszczone w serwisie materiały plastyczne i graficzne. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści i materiałów graficznych ze strony www.sundruk.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Znaki towarowe firm trzecich użyte na www.sundruk.pl mają charakter informacyjny i należą do ich prawnych właścicieli.